Home


E-õppe platvormi kasutamine

E-õppe platvorm koosneb järgmistest moodulitest:

e-õppe moodul nooremale kooliastmelee-õppe moodul päästeameti professionaalidele

Iga moodul sisaldab vastavale sihtgrupile kohandatud õppematerjalist ning on esitatud nelja erineva teemana: üleujutused, tormid, kuumalaine ja metsatulekahjud. Iga teema omakorda jaotub kolmeks: ennetus, valmisolek ja tegutsemine.

Noorema ja vanema kooliastme mooduleid on võimalik kasutada mitmel erineval moel:

Moodulit võib kasutada iga õpilane eraldi, ilma õpetajapoolse abita. Need õpilased, kes on harjunud arvutit kasutama, saavad platvormi õppemooduleid sirvida ja informatsiooni hankida või meelde tuletada millal iganes ja kus iganes.

Nooremad õpilased ja need, kes pole harjunud arvutiga tööd tegema, saavad platvormi kasutada koos õpetajaga klassiruumid. Soovituslik on, et õpetaja tutvub platvormiga kõigepealt ise enne kui asub seda õpilastele tutvustama. Juhul kui õpilastel tekib küsimusi, on õpetaja valmis neile vastama, olles ise materjaliga eelnevalt tutvunud.

Platvormi saab kasutada ka töötamisel grupis – õpetaja saab moodulite esitlusi näidata kogu grupile ning samuti on võimalik kasutada grupitöös moodulites leiduvaid praktilisi tööülesandeid. Grupina töötamisel on võimalik materjali ja informatsiooni üle arutleda ning sel moel elavdada õppeprotsessi.

Moodulis sisalduvad praktilised harjutused on mõeldud nii üksinda tegemiseks kui grupis harjutamiseks. Samuti leidub seal paaristöö harjutusi. Ka harjutustega võiks õpetaja eelnevalt tutvuda. Enamus harjutusi on võimalik kohandada oma kooli või grupi vajadustele. Ärge võtke neid harjutusi liiga tõsiselt – need on siiski mõeldud informatsiooni läbimängimiseks ning õppematerjali elavdamiseks. Harjutused ja eriti sõnade otsingulehed on võimalik alla laadida ning välja printida. Lisaharjutusena on võimalik õpilastel enestel vastava teema juures oma sõnaotsinguleht koostada. Kasutage oma kujutlusvõimet harjutuste koostamisel.

Enamik esitlusi sisaldab ka linke välistele veebilehtedele, mis on teemaga seotud. Kuna eestikeelne videomaterjal on veebis peaaegu olematu, siis on linkidena vahel lisatud ka ingliskeelset materjali. Õpilastel on vaba valik, millist materjali nad soovivad lisaks vaadata. Kindlasti on võimalik ka siin õpetajal oma eelnevaid kogemusi kasutada ning õpilastele lisamaterjali veebist otsida.

Täiskasvanute ja professionaalide moodul on üles ehitatud nii, et seda saab kasutada täiesti iseseisvaks õppeks. Kõik need, kel on huvi ja vajadus tutvuda õppematerjaliga, milles käsitletakse loodusõnnetuste ennetamist, nendeks valmistumist ning nende korral tegutsemist, saavad seda teha käesoleva platvormi esitlusi läbi sirvides.

Käesolev platvorm on vabalt kasutatav ning registreerimine ei ole vajalik.